Servicios

Servicios

Energia-proiektuak abian jartzeko aholkularitza teknikoa, batetik, eta energiaren arloko trebakuntza, bestetik, herritarrek energia-ereduaren eraldaketan partaidetza aktiboa izateko xedez gauzatutako partaidetza-prozesuen bitartez. Horrelako prozesuak toki-entitateek edo pertsona-taldeek sustatu ohi dituzte, eta energia berriztagarrietako eta/edo energia-eraginkortasuneko proiektuak abiarazi nahi dituzte, herritarrak modu aktiboan inplikatuz.
• Toki-entitateen eta erakundeen energia-planak diseinatzea, berotegi-efektuko isuriak murrizteko.
• Herritarrak ahalduntzeko parte-hartze prozesuak gauzatzea.
• Energia-komunitateak sortzea.
• Herritarren parte-hartzea duten energia-auditoretzak burutzea.
 

Servicios

Trantsizio energetikorako ingeniaritza eta aholkularitza teknikoa, kontuan hartuta ingurumen-iraunkortasuna eta gure bidelagun izaerako jarduera guztiek tokian-tokian duten eragina.

Eraginkortasun energetikoa
• Egungo energia-egoeraren diagnostikoa.
• Ekintza-planak.
• Energiaren arloko azterketa, aurreztera begirakoa, eta ekintza-proposamenak.

Autokontsumo kolektiboa
• Instalazio mota diseinatzean eta hautatzean bidelagun izatea.
• Izapidetze-lanak enpresa banatzailearekin.
• Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen aurre-proiektua, egikaritze-proiektua eta lanen zuzendaritza.

Biomasa
• Potentzialitateen azterketa.
• Instalazio kolektiboetako aurre-proiektua, egikaritze-proiektua eta lanen zuzendaritza: auzoko berokuntza (district-heating).

 

Ingeniería y asesoría

Eraginkortasun energetikoari eta energia berriztagarriei buruzko materialak prestatzea eta eskura jartzea, metodologia parte-hartzaileak, gamifikazioa, hizkuntza inklusiboa eta ulerterraza erabiliz. Era berean, xede-publikoari zuzendutako informazio eraginkorra komunikatzea eta transmititzea erraztuko duten beste baliabide batzuk ere prestatzea eta eskura jartzea, irakaskuntza- edo zabalkunde-tipologia nahiz edukiak oinarri hartuta.
• Herritarrak sentsibilizatzeko gidaliburuak eta bestelako dokumentuak.
• Berariazko ikastaroetarako materialak: autokontsumorako eguzki-energia fotovoltaikoari buruzkoak, autokontsumo kolektiboari buruzkoak eta komunitate energetikoei buruzkoak.
• Ikastaro eta tailer teknikoak.
• Gaitzeko eta ahalduntzeko tailerrak, xede-publiko desberdinei zuzenduak.
 

Sensibilización y divulgación